เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทในเครือ TECHNOSMILE、INC ทำธุกิจเกี่ยวกับ ให้การศึกษา ด้านภาษาญี่ปุ่น แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ชั้นปี3 เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะไปทำงานที่ประเทศญีปุ่่น

JPA ถูกจัดตั้งมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่คอยประสานงาน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ และ TECHNOSMILE、INC ในด้านต่างๆทั้งนี้ JPA ยังได้ทำธุรกิจ ในด้านต่างๆ เช่นด้านการศึกษา

เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษา แนะนำ การทำงานในประเทศญี่ปุ่น , ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญีปุ่นในประเทศไทย และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

การแก้ไขปัญหาในการทำงาน, พัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ ”TPS" โดยพนักงานที่เกษียณจากโตโยต้า และ มีความรู้ความเข้าใจในระบบนี้ เป็นอย่างดี

จัดหาบุคคลากร ให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ และ ลูกค้าที่มีบริษัทแม่อยู่่ที่ประเทศญี่ปุ่นทีต้องการขยายตลาดในประเทศไทย

จัดอบรม คอร์สต่างๆ เช่น มารยาทในการทำงานองค์กรญีปุ่น เป็นต้น