ข่าว

เราเป็นบริษัทในเครือ TECHNOSMILE、INC ทำธุกิจเกี่ยวกับ ให้การศึกษา ด้านภาษาญี่ปุ่น แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ชั้นปี3 เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะไปทำงานที่ประเทศญีปุ่่น

  • บริษัท จัดหางาน เจพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 18 โซนดี
  • ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • JPA RECRUITMENT (THAILAND) CO.,LTD.
  • 52 Thaniya Plaza Bldg, 18th Fl, Zone D
  • Silom Rd, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
  • Tel: +6622312688-9
  • Fax: +6622312690
  • E-mail: ai@technosmile.co.th